Проведе се среща за изграждане на работна мрежа с педагогически съветници на територията на гр. Пазарджик

Проведе се среща за изграждане на работна мрежа с педагогически съветници на територията на гр. Пазарджик

На 23 февруари 2011г. от 14.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе поредната среща за изграждане на работна мрежа с педагогически съветници на територията на гр. Пазарджик.

 

На срещата се обсъдиха подадените теми за обучения от страна на педагогическите съветници, като водещите представиха първите три обучения, които могат да бъдат проведени по тяхна заявка. Във връзка с това, педагогическите съветници допълниха, че удобно за тях време за провеждане на обученията ще бъде месец април, след края на пролетната ваканция за учениците.

На срещата бяха презентирани услугите на сектор „Услуги и подкрепа на семейството", представена бе възможността социални работници от сектора да вземат участие в педагогическите съвети на училищата. По този начин педагогическият персонал ще бъде запознат с услугите на сектора за работа със семейството. От своя страна педагогическият съветник на ОУ „Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик сподели, че на 30.03.2011г. ще се състои педагогическия съвет в това училище и покани социалните работници от сектора да вземат участие в него.

По време на проведената среща социалният работник Николета Узунова представи пред участниците темата на предстоящата кампания „Популяризиране правата на децата съгласно Конвенцията на ООН", която ще се проведе през периода 01.03. – 31.03.2011г. Във връзка със стартирането на кампанията, се представи като заложена цел организиране на информационни срещи по училища по отношение запознаване на децата с техните права и провеждане на дискусии. От своя страна педагогическите съветници споделиха, че през месец април предстои изнесено събитие с деца и родители, като поканиха екипа на Комплекса да реализира проведената кампания и с участието на родителското съсловие.

Педагогическият съветник на СОУ „Димитър Гачев" гр. Пазарджик изрази готовност и съдействие на КСУДС относно организирането на информационни срещи и представяне пред учениците филма „Ранните бракове".