Проведе се среща на Съвет за подкрепа и първа среща на работна група за провеждане на изследване „Индивидуална оценка на потребностите на деца, жертви или свидетели на престъпления”

Проведе се среща на Съвет за подкрепа и първа среща на работна група за провеждане на изследване „Индивидуална оценка на потребностите на деца, жертви или свидетели на престъпления”
Проведе се среща на Съвет за подкрепа и първа среща на работна група за провеждане на изследване „Индивидуална оценка на потребностите на деца, жертви или свидетели на престъпления”.