Проведе се първата Лаборатория по приемна грижа

Проведе се първата Лаборатория по приемна грижа

На 28.02.2011г. в Областен център по приемна грижа – София град се проведе първата Лаборатория, посветена на приемната грижа. Участваха партньори от неправителствени организации, предоставящи услугата, от Регионална дирекция ,,Социално подпомагане"

/РДСП/ и от Отделите за закрила на детето. Дискутиран беше конкретен казус от практиката на Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ -София. Споделени бяха различни становища. Работещите по случая получиха обратна връзка от колеги.В резултат на обсъждането възникнаха нови идеи за продължаване на работата по случая.

Лабораторията ще се провежда всеки последен понеделник на месеца от 15:30ч. в сградата на ОЦПГ- София на ул. „Пиротска" 175. Телефон за контакт 02/920 42 38