Проведе се първа среща на партньорите и Съвет за подкрепа по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”

Проведе се първа среща на партньорите и Съвет за подкрепа по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”

 

 

На 27 и 28 май, в София се проведе първа партньорска среща по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?” със съдействието на Държавна агенция за закрила на детето.Представители на партньорите от България, Италия, Франция, Румъния и Белгия взеха участие в двудневна среща,  по време на която бяха представени целите на проекта, който ще се изпълнява през следващите две години в партньорските страни. Срещата се състоя в сградата на Държавната Агенция за закрила на детето, като на нея присъстваха и представители на Министерство на Правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Уницеф, Националната мрежа за децата и др.