Проведе се пресконференция по приемна грижа в КСУДС в гр. Пазарджик

Проведе се пресконференция по приемна грижа в КСУДС в гр. Пазарджик

На 04.11.2010г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Пазарджик се проведе Пресконференция, във връзка с кампанията на КСУДС по Приемна грижа.

 

На Пресконференцията взеха участие представители от Община Пазарджик, КСУДС в гр. Пазарджик, Отдел „Закрила на детето" гр. Пазарджик, кметове на кметства към Община Пазарджик, както и приемни родители. Участие взе и Румена Търева, ръководител програма ,,Обучения, методическа подкрепа и изследвания" от ИСДП в гр. София. Участниците бяха запознати с настоящата кампания на КСУДС гр. Пазарджик за представяне и запознаване на обществеността с услугата Приемна грижа. Беше представена и презентация относно реализираните дейности по кампанията.