Проведе се обучение в Благоевград на кандидати за професионални приемни семейства

Проведе се обучение в Благоевград на кандидати за професионални приемни семейства

На 30-31 март и 8-9 април в гр. Благоевград социални работници от ИСДП- Областният център по приемна грижа – София проведоха обучение на кандидати за професионални приемни семейства.

 

В обучението взеха участие четирима кандидати за професионални приемни родители. Един от участниците е утвърдено приемно семейство, поради което за него обучението беше подържащо.

На 30 и 31 март клиентите преминаха базовото обучение на приемни родители, което включва теми, свързани със спецификата на социалната услуга „Приемна грижа" и задачите на приемните родители. На 8 и 9 април занятията бяха специализирани, за получаване на допълнителна квалификация на кандидатите за професионалени приемени семейства. Всеки един от участниците получи сертификат за преминато обучение. Обучителите използваха интерактивни методи, които включват ролеви и преживелищни игри, работа по казуси, дискусии и лекции. Обратната връзка от клиентите е положителна, надяваме се съвсем скоро семействата да бъдат утвърдени и да се грижат за деца, нуждаещи се от приемна грижа.