Проведе се лаборатория в КСУДС в гр.Пазарджик

Проведе се лаборатория в КСУДС в гр.Пазарджик

На 20.10.2010г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик бе проведена Лаборатория – „Какво искат да ни кажат юношите наречени делинквентни". Участие взеха – представители на Областна пробационна служба гр. Пазарджик,

педагогически съветници от училища СОУ „Бертолт Брехт" гр. Пазарджик, СОУ „Климент Охридски", СОУ „Георги Бенковски" гр. Пазарджик, представители на Община Пазарджик и Наблюдавано жилище гр. Пазарджик.

На Лабораторията бе представен случай от практиката на Комплекса за социални услуги за деца и семейства.