Проведе се лаборатория в КСУДС гр. Пазарджик 29.04.2011

Проведе се лаборатория в КСУДС гр. Пазарджик 29.04.2011

На 29.04.2011г. от 14.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Пазарджик се проведе Лаборатория.

 

Участие в Лабораторията взеха социални работници от КСУДС, инспектор Детска педагогическа стая /ДПС/ към РУП на МВР, педагогически съветници от училища на територията на гр. Пазарджик.

На Лабораторията бе представен случай от практиката на КСУДС към Звено „Майка и бебе", на непълнолетна майка и нейното дете ползващи социалната услуга.

На проведената Лаборатория от страна на участниците бе споделено професионален опит от практиката им, като съответно бяха дадени насоки на работа към специалиста от КСУДС.