Проведе се курс "Супервизия в социалната работа”

Проведе се курс

 

На 11 и 12 октомври, участниците в първия в страната  200-часов курс  „Супервизия в социалната работа”, проведоха шестия модул в Комплекса за социални услуги за деца и семейства Шумен.

Обучението стартира през месец  април 2012 година и е част от обучителната програма на Центъра за професионално обучение на  Института по социални дейности и практики. Обучителният  модул беше насочен към развитие на компетенциите на обучаемите. Упражняването в практическите умения за водене на супервизия, групата проведе в специализираното помещение за изслушване на деца, жертви на насилие и свидетели на престъплението, което ИСДП разкри през 2009 година. Венецианското стъкло между двете помещения даде възможност да се наблюдава процеса с учебна цел и да се осигури реална работна обстановка.