Проведе се информационна среща в с. Горна Диканя, община Радомир

Проведе се информационна среща в с. Горна Диканя, община Радомир

На 24. 11. 2010 г. социални работници от Областен център по приемна грижа/ОЦПГ/ – Перник проведоха информационна среща в с. Горна Диканя, община Радомир.

 

Жителите на селото са прдимно в и около пенсионна възраст, но демонстрираха завидна енергия и желание да бъдат съпричастни към идеята за приемничество. На поканата на ОЦПГ – Перник се отзоваха 19 жители на селото. Срещата премина при оживен интерес от страна на присъстващите, бяха зададени много въпроси във връзка със същността и процедурите в приемната грижа, споделиха се загриженост за децата без родителска грижа и се признаха отговорностите на възрастните към тях.