Проведе се групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства

Проведе се групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства

От 02 до 06 декември 2013г се проведе групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства. Участваха представители на отдели за закрила на детето в Полша и Румъния, както и специалисти от екипите на Центрове за обществена подкрепа къ м ИСДП при ДДЛРГ П.Р. Славейков и Асен Златаров, а също и Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Видин.

 

Обучители бяха фреснката клинична психоложка Саломон Ортодоски и доц. Нели Петрова-Димитрова от СУ „Св. Климент Охридски”, председател на УС на ИСДП. Обучението беше интензивно, ангажиращо и интерактивно. Бяха обсъдени случаи от всичките страни и имахме възможност да заснемем демонстрация на интересна практика за работа със хора в системата около детето ,вкл  съвместно приемни и биологични родители. Тя ще бъде включена като видеоматериал към обучителна уеб програма, която ще се издаде в рамките на проект "Training for Supervisors and Foster Family Consultants" Contract No. LLP-2013-GRU-LP-08, Subprogramme Grundtvig, LLP of the EC; partnership Reg No. 2013-1-BG1-GRU06-00114 1