Проведе се група ,,Семейно планиране" в с.Черногорово

Проведе се група ,,Семейно планиране

   На 21.04.2011г. се проведе група „Семейно планиране" в с. Черногорово, общ. Пазарджик. Групата се провежда веднъж седмично (четвъртък) в Прогимназия „Асен Златаров" с. Черногорово. В групата участие вземат 15 младежи от VІІ и VІІІ клас.

В занятие за „Превенция на ХИВ/СПИН" участие взе и лектор от РЗИ град Пазарджик. От страна на водещите се наблюдава любознателност и проявен интерес към предложените занятия. Децата с желание и интерес посещават организираната група.