Проведе се Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа в Страсбург

Проведе се Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа в Страсбург

На 13, 14 и 15 октомври 2010г. в сградата на Съвета на Европа в Страсбург се проведе Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа на Франция.

Участие в Конгреса взеха социалните служби, семейни асистенти ( приемни родители ), местни власти и др. Конгресът се проведе с широкото участие на представители от Франция, Швеция, Белгия, Испания, Полша, България и Великобритания. От българска страна взеха участие Доц. д-р Нели Петрова и Д-р Надя Стойкова от Институт по социални дейности и практики. Темата на конгреса беше ,,Професионализиране на приемната грижа" . Участниците в конгреса единодушно решиха да се създаде международна мрежа, която да отвори пространство за дискусии и обмен на добри практики.

Повече информация очаквайте в Информациония портал на Институт по социални дейности и практики – Бюлетин на Националния ресурсен център по приемна грижа.