Пролетен празник в ЦОП

Пролетен празник в ЦОП

На 29.03.2013г. в Центъра за обществена подкрепа в София за децата, отглеждани в приемни семейства организирахме пролетен празник. През целия ден децата се забавляваха и твориха заедно със своите приемни родители.

 

В първата част от деня беше поставена задача да се построи мост от сламки, което се оказа не лесна, но много забавна  задача. Следобед според възрастовата група на децата се организираха ателиета – „Оригами” и „Арт-ателие”.

С изработените в ателиетата творби в ЦОП е организирана изложба озаглавена „Пролет”.