Програма за ателиетата по интереси - КСУДС гр. Пазарджик

Програма за ателиетата по интереси - КСУДС гр. Пазарджик

Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, организира летни ателиета по интереси през 2011 год. Децата ще имат възможност да получат индивидуална подкрепа и внимание, за да развият творческите си умения,

да се забавляват и да научат много нови неща. Ателиетата по интереси ще се провеждат в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик на ул."Александър Стамболийски"48 . Тази година ще има следните ателиета:

ателие „Вълшебна работилница", което ще се провежда всеки вторник от 14 юни до 12 юли от 13.30ч. до 16.30ч.

ателие „Веселата маса и нейната украса" всеки четвъртък от 16 юни до 14 юли от 13.30ч. до 16.30ч.

ателие „Театрално лято" всеки вторник от 12 юли до 16 август от 9.30ч. до 12.30ч.

ателие "В света на музиката и танца" всеки четвъртък от 14 юли до 18 август от 9.30ч. до 12.30ч.

Паралелно с ателиетата по интереси ще се провежда и група по училищна подкрепа всяка сряда от 9.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 16.30ч.

Ателиетата по интереси са безплатни и ще бъдат провеждани от специалисти социални работници и психолози от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик.