Проектът на ИСДП ,,Чуй детето 2" беше представен на работна среща на партньори в Шумен

Проектът на ИСДП ,,Чуй детето 2

В Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен се състоя среща между партньори, на която беше представен проектът на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ „Чуй детето 2".

Доцент Нели Петрова – Председател на УС на Сдружение ИСДП представи дейностите, които предстоят по втората фаза на проекта.

В срещата участваха Председателите на Районен и Окръжен съд, Районна и Окръжна Прокуратура. Присъстваха още директорите на РДСП и ДСП –гр. Шумен, Административният ръководител на Окръжна следствена служба, Заместник-областният управител на гр. Шумен и директорът на Комплекса за социални услуги. Областната дирекция на МВР беше представена от Главен дознател и Инспектор Детска педагогическа стая.

Доцент Петрова и екипът по управление на проекта към ИСДП представиха и постигнатите резултати в първата фаза - изграденото взаимодействие между институции, ангажирани със закрилата на децата в област Шумен и изградените стаи за изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление в гр.Шумен, София и Пазарджик.