Проекта „Разширяване на модела на приемната грижа в България"

Проекта „Разширяване на модела на приемната грижа в България

 През месец Февруари 2010г. се подписаха споразумения за сътрудничество между ИСДП и  Дирекции „Социално подпомагане" на територията на София-град и София област по проекта „Разширяване на модела на приемната грижа в България".

Към настоящия момент се провеждат срещи за договаряне на сътрудничество между Дирекция „Бюро по труда" на територията на София град във връзка с професионалната приемна грижа. Проведени са срещи с ДБТ – Сердика, Изток, Възраждане и Люлин. Предстоят срещи с дирекции „Бюро по труда" в София област.