Проект „Отново родители"

Проект „Отново родители

Приключва изпълнението на Проект „Отново родители"

В края на месец ноември 2011г. приключва изпълняваният от ИСДП проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие.

 

Последният месец от изпълнението на проекта беше наситен със събития. На 9 ноември 2011 г. в хотел „Бест Уестърн Сити", гр София се проведе обучителен сензитивиращ семинар на тема „Повишаване на компетентността на служителите относно специалните нужди на детето – свидетел и професионалната подкрепа на родителите при насилие в семейството". Гости на семинара бяха г-н Калин Каменов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представители на Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Академията на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, районните полицейски управления и отделите „Закрила на детето" в гр. София. Презентации по теми, свързани с насилието над децата в семейството направиха доц. Нели Петрова – Димитрова д-р Надя Стойкова, както и други представители на екипа на ИСДП.

На 10 ноември 2011 г. в Центъра за обществена подкрепа, гр. София се проведе втората фаза от обучението на водещи по специализираната програма за работа с родители, извършили насилие над децата си. В това обучение се включиха не само водещите от ЦОП - София, които вече работят по програмата, но и социални работници и психолози от Комплеските за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Пазарджик.

На същата дата беше проведена и информационна среща за представяне на проект „Отново родители" пред съдии, социални работници и полицаи от гр. Шумен. Участниците в срещата се договориха да разработят Механизъм за взаимодействие при насочване към специализираната програма на родители, на базата на разработения по проекта Механизъм за взаимодействие.

Груповата и индивидуална работа с родители по специализираната програма, която успешно се реализира вече два месеца в Центъра за обществена подкрепа – гр. София, ще продължи да се предоставя и след приключването на проекта. Интересът на професионалистите към специализираната програма е изключително висок, което ни кара да вярваме, че още преди приключване на пилотната й фаза ще имаме заявки за сформиране на нови групи по програмата в ЦОП София, КСУДС Шумен и КСУДС Пазарджик.