Проект „Безопасни общности".

Проект „Безопасни общности

На 15.11.2011 г. в гр. София бе организирана кръгла маса по проект „Безопасни общности". Партньорите по проекта са Социално-консултативен център гр. Самоков, Сдружение „Малки стъпки" гр. Плевен,

НАРД гр. Пловдив и Сдружение „Самаряни" гр. Стара Загора. 

От Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен във форума участваха двама социални работници - Маргарита Карачорова и Росица Славова.

Целта на срещата бе да се обсъдят индикаторите за насилие върху деца: физическо, емоционално, сексуално и занемаряване/ неглижиране/. Предоставени бяха чек- листове за наличие на насилие върху деца, със съответните инструкции за работа с тях. Една от поставените задачи бе работа в малка група с чек- листове по конкретни казуси.