Продължава работата в училище по проект „Биентретанс - мрежа на резилианс”

Продължава работата в училище по проект „Биентретанс - мрежа на резилианс”

 

През месеците март и април 2014 г. се проведе групова работа „По-добре да поговорим” в две училища в град Шумен – СОУ „С. Доброплодни” и СОУ „П. Волов”. Училищата участват в проект „Биентретанс  - мрежа на резилианс”. В груповата работа взеха участие ученици от пети и шести клас, насочени от педагогическите съветници на двете училища.

Целта на груповата работа беше да повиши уменията на децата да разпознават физическо, сексуално и емоционално насилие и тормоз между връстници и между дете – възрастен; да се повиши тяхната компетентност в междуличностните отношения в посока умения за разпознаване на разликата между доверие, обида, обич, гняв, агресия. Децата се включиха активно в предложените дейности – дискусии, изготвяне на колажи и работа в малки групи.