Продължават обученията за кандидати за приемни родители в КСУДС - Шумен

Продължават обученията за кандидати за приемни родители в КСУДС - Шумен

В Комплекса за социални услуги за деца и семейства продължават обученията за кандидати за приемни родители. През месец март шест двойки кандидати за приемни семейства се включиха в организираното обучение.

 

В първият етап от обучението бяха включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа и задачите на приемните родители; изграждане и стимулиране на емоционалната връзка; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране.

Вторият етап от обучението засегна теми, включени в програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване.

Кандидатите за приемни родители бяха насочени за обучение с направления от Дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, Отдел за закрила на детето.

Към настоящия момент в Община Шумен са утвърдени 11 приемни семейства, които се грижат за 13 деца в риск.

Предстои Комплекса за социални услуги за деца и семейства, съвместно с Отдела за закрила на детето в Шумен да организират кампания за набирането на нови кандидати за приемни родители.