Приключи обучението „Супервизия в социалната работа”

Приключи обучението „Супервизия в социалната работа”

 

Приключи третият курс на обучението „Супервизия в социалната работа”, организирано от Институт по социални дейности и практики.

 

Този път то се състоя в Шумен, където участваха колеги от Варна, Търговище, Шумен, Омуртаг, професионалисти с опит в директната социална работа. В продължение на осем месеца те повишиха познанията си за подходите за личностна промяна,  за същността, различните концепции за супервизията, и развиха умения за договаряне, супервизията на случай, на социална работа със семейства, индивидуално и групово. Усвоиха нови техники за подкрепа на професионалното осмисляне и работиха като стажант- супервизори под супервизията на  проф. Нели Петрова, Даринка Янкова, Надя Стойкова, Елена Манасиева. Предстои провеждане на групови супервизии на супервизорите и в Шумен, каквито Институт по социални дейности и практики организира периодично в София. Ще ви информираме навреме за тях!

Очаквайте дати наесен за провеждане на нов курс за обучение по „Супервизия в социалната работа” в София.