Приемното семейство прие едно момиченце

Приемното семейство прие едно момиченце

         16.11.2011г. се оказа щастлив ден за едно петмесечно момиченце, което за прът път се срещна със своите приемни родители. Детето е настанено в ДМСГД в град София от три месеца и не е потърсено от биологичното си семейство.

В резултат на доброто сътрудничество между ОЦПГ – София, О"ЗД" Оборище, ДМСГД Света София и приемното семейство стартира процес на опознаване и напасване между детето и приемното семейство. Предвижда се скоро детето да бъде настанено в дома на приемните си родители, като подкрепата за тях ще продължи и след това.