Приемните семейства в Община Шумен се увеличиха

Приемните семейства в Община Шумен се увеличиха

Комисията по закрила на детето в Шумен утвърди петима кандидати за приемни родители, на които им предстои да подпишат трудов договор с Директора на Дирекция „Социално подпомагане". Оценката на кандидатите беше извършена от социалните работници на Комплекса за социални услуги в Шумен.

През месец август приемните родители преминаха обучение в Комплекса. С утвърдените кандидатури, приемните семейства в Община Шумен вече са шест. Още четири семейни двойки са заявили желанието си да бъдат приемни родители.  През месец ноември социалните работници от Комплекса за социални услуги, съвместно с Отдела за закрила на детето ще продължат вторият етап от кампанията за набиране на приемни родители в Общината.