ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО И СМЯДОВО СЕ СЪБИРАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ В ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СПОДЕЛЯНЕ

ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО И СМЯДОВО СЕ СЪБИРАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ В ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СПОДЕЛЯНЕ

 

През месец февруари екипът по приемна грижа организира 5 групи за споделяне и взаимопомощ на приемни семейства. Три от групите се проведоха в Шумен, една в Хитрино и една в град Велики Преслав.

 

Няколко са целите, които водещите на групите си поставят:

Предоставяне на възможност на всички приемни родители да се включат в груповата програма;

Отваряне на пространство за споделяне на чувства, на радости и трудности в грижата за децата;

Все по-задълбочено професионализиране на приемните семейства.

Надграждане на професионалното умение за партньорство при споделянето на грижата за приемните деца, заедно с останалите институции, ангажирани с процеса на приемна грижа.

Групите за приемни родители се провеждат всеки месец. В работата се включват около 60 приемни семейства.

Датите за месец март, 2013 година са:

- Шумен, сградата на Звено „Майка и бебе” - 11 март от 13 часа;

- Хитрино, сградата на Дирекция „Социално подпомагане” - 12 март от 13 часа;

- Шумен, сградата на Центъра за обществена подкрепа – 21 март от 9.45 часа;

- Шумен, сградата на Центъра за обществена подкрепа – 26 март от 10.00 часа;

- Велики Преслав, залата на Семейно - консултативен център – 27 март от 10.30 часа