ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ЗАЕДНО В ГРУПА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА

ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ЗАЕДНО В ГРУПА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ПОДКРЕПА

 

На 10 март приемни родители от Шумен, Венец и Хитрино направиха пърава среща за тази година в групата за взаимопомощ и подкрепа. През месец март екипът по приемна грижа организира 4 групи за споделяне и взаимопомощ, в които ще се включат повече от 60 приемни семейства.

 

Няколко са целите, които водещите на групите си поставят, са: Предоставяне на възможност на всички приемни родители да се включат в груповата програма; Отваряне на пространство за споделяне на чувства, на радости и трудности в грижата за децата; Все по-задълбочено професионализиране на приемните семейства; Надграждане на професионалното умение за партньорство при споделянето на грижата за приемните деца, заедно с останалите институции, ангажирани в процеса на приемна грижа.

Групите за приемни родители ще се провеждат всеки месец.