Приемната грижа - социална услуга за деца в риск

Приемната грижа - социална услуга за деца в риск

Приемната грижа като социална услуга за деца в риск бешe представена на обществен форум, организиран от Дирекция „Социално подпомагане" – Шумен и Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

 

Участваха представители на Община Шумен, Регионална дирекция „Социално подпомагане", Дирекция „Бюро по труда", на специализираните институции за деца, социални работници от Шумен, Русе, Търговище и Нови пазар.

На форума присъства първото приемно семейство в Шумен и останалите 6 двойки кандидати за приемни родители.

Целта на проявата бе представителите на институциите да споделят добри практики и трудности при работата по социалната услуга, както да обединят усилията си за популяризиране на приемната грижа, като алтернативна услуга, насочена към деца в риск.

На форума социални работници от Комплекса и Отдела за закрила на детето представиха новите моменти в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства, както и възможността за професионална приемна грижа.

На срещата беше представен и филма „Доброволна любов", реализиран от Института по социални дейности и практики, в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България.

Филмът пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели, за да станат приемно семейство.