Приемната грижа и резилиансът – практиката във Франция

Приемната грижа и резилиансът – практиката във Франция

Приемната грижа и резилиансът – практиката във Франция

доц. д-р Нели Петрова-Димитрова

Целта на тази статия е да изследва връзката между теория и практика в една специфична сфера - развитието на приемната грижа.

Методиката на проучването обхваща проучване на конкретен случай, на деца и на институция, включено наблюдение в Център за приемна грижа в период от 12 дни по 8 часа; интервюта с членове на екипа и представители на отделните професии, анализ на професионалната документация, сравнителен анализ с практиката в България и проучване на литературни източници. За изследователски казус е приет случаят на един център по семейно настаняване във Франция.