Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO

Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO

В работна група „Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство”, председателят на УС на ИСДП, доц. Нели Петрова, заедно с Венета Господинова, директор на КСУДС в гр.Шумен и Виолета Дукова, приемен родител от Шумен, представиха опита на ИСДП в партньорство с УНИЦЕФ,  община Шумен, ДСП от Шумен и областта,  ЦОП Нови пазар и др. в развитие на приемна грижа за бебета.

Повече от 70 деца от 0-3 г., главно от ДМСГД за период от около година и половина са настанени в приемна грижа. Резултатите от проведено изследване показват, че 2/3 от тях при настаняването са имали сериозни проблеми като – изоставане във физическото развитие, трудности в храненето и в съня като смукане, гълтане без сдъвкване, удряне на главата, клатене, и др. Голямата част от тях проявяват и липса на диференцирано отношение към възрастните и прояви на несигурна привързаност.  Данните от изследването, споделени в работната група, ясно показват промяна у децата в резултат на семейната грижа, като се очертава тенденция за връзка между продължителността на престой в дома и степента на възстановяване. Данните показват също способностите на детето за многопосочна привързаност, това е сферата, в която напредъкът на децата е най-видим – сферата на отношенията и връзките.
Голям интерес предизвика практиката за превенция на институционализацията чрез директното настаняване на бебета от родилен дом в приемно семейство, което се е случило за същия на период на 36 бебета. В работната група участваха представители на много страни, приемни родители, университетски преподаватели, доставчици на социални услуги и др.