ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – ВЕЧЕ И ПРОФЕСИЯ

ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – ВЕЧЕ И ПРОФЕСИЯ

Информационна среща под надслов „Приемен родител – вече и професия", с кандидати за приемни родители, се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен на 31 май. На срещата, социални работници от Комплекса и Отдела за закрила на детето дадоха отговор на всички въпроси, свързани с видовете приемна грижа, подкрепата, която получават приемните родители и условията, при които кандидатите ще бъдат наети на работа.

 

На срещата беше представен и филма „Доброволна любов", реализиран от Сдружение „Институт по социални дейности и практики", в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България".

Филмът пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели, за да станат приемно семейство.

Нашите телефони са отворени за повече информация:

Комплекса за социални услуги за деца и семейства – 054/ 850 777

Отдел за закрила на детето – 054/ 801 253