През месец юли 2009

През месец юли 2009

През м. юли в Комплекса провеждани бяха ателие „Танци" и група по „Училищна подкрепа". Занятията на ателие „Танци" се провеждат всеки вторник и петък от 13.30ч., а в 15.30 часа се провежда групата по Училищна подкрепа.

За децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип гр. Пазарджик се организира група по „Училищна подкрепа" всеки понеделник и сряда от 10.30ч. в сградата на КСУДС. За децата настанени в Кризисен център гр. Пазарджик се организира и провежда програма по „Професионално ориентиране", като работните сесии се провеждат всеки четвъртък от 15.30ч. в сградата на КСУДС. През м. юли стартираха две изнесени програми в с. Драгор с деца в риск от отпадане от училище. Целта на програмите е да ангажира децата през лятната ваканция с полезни и приятни за тях дейности. На терен се осъществяват ателие „Приложно изкуство" и група по „Социални умения" – модул Общуване. Занятията се провеждат всеки четвъртък от 10.00ч. Относно осигуряването на зала за провеждане на изнесената групата и ателие получено бе съдействие от кмета на с. Драгор, който предостави помещение за провеждане на занятията.