Превенция на настаняване в институция

Превенция на настаняване в институция

На 16.08.2011г екипът на ОЦПГ – гр. София, съвместно с колегите от О”ЗД” Красно село и О”ЗД” Лозенец предотвратиха настаняването на още едно бебе в социална институция.

 

Детето беше изписано от родилен дом и грижите за него веднага пое професионална приемна майка, чиято подготовка е осъществена от екипа на Областния център по приемна грижа – град София.

Благодарение на финансовата подкрепа от УНИЦЕФ, с която бяха закупени най-необходимите консумативи за посрещането на новороденото – памперси, храна, козметика, кошарка и дрешки, приемната майка посрещна спокойно детето в своя дом, където то ще се радва на добра грижа, индивидуално внимание и майчина ласка. Ще има възможност да расте в спокойна семейна среда, където да дочака своето осиновителско семейство.

Изразяваме благодарност за доброто сътрудничество с колегите от посочените отдели, както и на приемната майка за бързата й реакция и готовност да окаже необходимата подкрепа.