ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Още едно новородено бебе ще бъде поверено на грижите на приемно семейство по проект Семейство за всяко дете на UNICEF, Министерство на здравеопазването и Община Шумен.

 

На 06 октомври 2011 г., 12-тото бебе, родено в МБАЛ – Шумен бе поето от своята приемна майка. В 12.30 часа в Болницата се състоя церемонията по изписването на бебето.

Кръстници на малкото момченце са Любомир Христов – Директор на ОД „Полиция" – Шумен и д-р Виктор Минчев – Директор на МБАЛ – Шумен.

Управленският екип на здравното заведение, медиците от АГ Комплекса и социалния работник на болницата, Областния център по приемна грижа и Отдела за закрила на детето в Шумен реализират съвместно проекта на UNICEF за закриване на Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен, чрез развитието на услуги за превенция на изоставянето на бебета и изпълнение на мисията на проект „Семейство за всяко дете".