Предстоящо обучение "Работа с родители, извършили насилие над децата си, настанени в приемна грижа"

Предстоящо обучение

 

Екипът на Институт по социални дейности и практики ще бъде обучен в Работа с родители, извършили насилие над децата си, настанени в приемна грижа. Обучението на 15-17 юли ще се води от г-жа Ортодокси Саломон, Асоциация R.E.A.L.I.S.E- Франция

 

Първата задача за социалните работници и придружаващите специалисти е насилието над деца в семейството да бъде назовано, за да се направи опит да бъде спряно. Как да пресъздадем условията, в които е възникнало насилието и начина, по който се е развило, за да можем да предложим  на предполагаемите извършители промяна в поведението им към техните деца?

Ортодокси Саломон, дългогодишен специалист в областта на алтернативната грижа,  ще работи в София върху различните етапи в придружаването на родители-насилници и работа с тях- от оценката на възможностите им  да възприемат отново родителските си функции, до поставянето на диагнозата „необратим” и настаняването на детето в приемно семейство с перспектива да остане там до пълнолетие.

Събирането на фамилната история на детето, установяването на едно семейно развитие с възможности за индивидуален резилианс също ще бъдат сред темите на тридневното обучение в София.

Програмата съдържа следните модули:

А.Стъпки за следване при работа с родители-насилници

Б.Как да бъде спряно репродуцирането на симптомите в семейство, където е извършено насилие над дете

В. Какво е мястото, което специалистите отреждат на семействата на децата, настанени в институции и в приемна грижа

Г. Как се работи с  родители с психични заболявания и с техните деца

Д. Медиаторски техники, които подпомагат подпомагащата връзка на специалиста с клиента

Е.Базовото или разширеното семейство като ресурс за преодоляване на травматизма.

Програмата включва представяне на случаи от участниците и коментар по тях; теоретични експозета и клинични случаи, представени от обучителката Ортодокси Саломон.