Предстоящи обучения

Предстоящи обучения

На 29 и 30 януари в хотел  "Хармония", София ще се проведе обучение на обучителиня екип на проект "Резиланс без граници". Обучението ще се води от Стефан Ванистендаейл / Швейцария/ и Жан Мейр/Франция. 

В обучението ще бъдат застъпени темите за успехите и пердизвикателствата пред обучителиня екип в опита му при реализирането на въвеждащи обучения по резилиансм разработване на програма за надграждащи обучения; Резилианс в работата с жертви на насилие; ролите на професионалиста при практическото приложение на подхода и др;