Предстоящи обучения по резилианс

Предстоящи обучения по резилианс

От месец февруари до май 2009 ще бъдат проведени въвеждащи обучения за екипите на КСУДС в Търговище /5-6 фувруари/,  Варна/ 19 -20 март/, Сливен,София, Пловдив,  Бургас и Русе.

Обученията целят запознаване на участниците с основни понятия в подхода резилианс и очертаване на възможноситте за неговото използване в практиката на комплексите.