Предстоящи обучения през юни

Предстоящи обучения през юни

През месец юни 2013 г. ИСДП планира да проведе следните обучения за водещи на групова работа с родители:

Обучение „Без шамар” – как с любов и уважение да наложим на детето си граници? – Обучението е за предназначено за специалисти, които имат опит в групова работа и работят с родители на малки деца от 0 до 6 години. Обучението е 8 часа. Такса: 40 лева. Таксата включва и обучителната програма.

 Дата – 12 юни 2013 г.

Обучение  „Позитивно родителство” – Обучението е предназначено за професионалисти, които имат опит в групова работа и работят с родители на деца от 7 до 14 години. Обучението е 8 часа. Такса: 40 лева. Таксата включва и обучителната програма.
 Дата – 19 юни 2013 г.

Обучение „Отново родители” - Обучението е предназначено за професионалисти, които имат опит в групова работа и работят с родители, извършили насилие над децата си. Обучението е 8 часа. Такса: 40 лева. Таксата включва и обучителната програма.
Дата – 14 юни 2013 г.

Обученията се провеждат в София, учебна зала на ИСДП, ул. Княз Борис І, 78 ,ет. 2. Групите са от 8 до 14 участника.

Таксата се заплаща по банков път преди стартиране на обучението по сметката на Институт по социални дейности и практики ЕООД, ЕИК 200197724
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSF
ОББ Клон Руски паметник, София