Предстоящо обучение по резилианс

Предстоящо обучение по резилианс

  На 16 и 17 февруари ще се проведе обучение по резилианс в Комплекса за деца и семейства в Търговище. Водещи ще са Диана Димова и Динка Гяурова от Сдружение Самаряни – Стара Загора.  Друго обучение на същата тема ще се проведе в Разград на 17 и 18 Февруари. Водещи на обучението в Разград ще се проведе от Надежда Денева и Златка Ангелова от ИСДП.