Предстоящи обучения на кандидат-осиновители

Предстоящи обучения на кандидат-осиновители

 

Центровете за обществена подкрепа при Сдружение ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на кандидат-осиновители. В тази връзка ви уведомяваме, че през месец януари 2014 г. ще се проведат две четиридневни обучения на кандидат-осиновители в група, както следва:

 

Време на провеждане

Място на провеждане

16 – 17 януари 2014 г.

и

23 – 24 януари 2014 г.

От 10:00 ч. до 16:30 ч.

Сградата на Център за обществена подкрепа, ул. „Пиротска” № 175

23 – 24 януари 2014 г.

и

30 – 31 януари 2014 г.

От 10:00 ч. до 16:30 ч.

Сградата на Център за обществена подкрепа, ж.к. Надежда І, ул. „Сава Филаретов” № 23

Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на кандидат-осиновители.

В рамките на четиридневните обучения нашите специалисти ще работят в посока:

  • Запознаване на кандидат-осиновителите със същността на осиновяването –правно-нормативни  и психо-социални аспекти;
  • Предоставяне на защитено пространство за споделяне и дискусия по значими теми отнасящи се до процеса по осиновяване, отглеждане и възпитание на осиновено дете;
  • Запознаване с основни принципи и теоретични модели подпомагащи процеса на родителство;
  • Запознаване с основните фактори, които оказват влияние върху развитието и формирането на личността на детето;
  • Запознаване на кандидат-осиновителите с особеностите на отглеждането на осиновено дете. преди всичко - разкриване на истината за осиновяването.
  • Запознаване със спецификите в поведението на деца, отглеждани в специализирани институции;
  • Информиране относно начините за получаване на психо-социална подкрепа на семейството и детето за следосиновителния период, както и за посрещане на ежедневни нужди и възникнали проблеми.

След приключване на четиридневното обучение организаторите в лицето на Сдружение ИСДП, издават сертификат за преминато обучение.

Желаещите да вземат участие могат да подадат заявление в  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга в някой от двата Центъра при Сдружение ИСДП.

Допълнителна информация за предстоящите обучения на кандидат-осиновители можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор.

  • Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026
  • Център за обществена подкрепа, ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38