Предстоящи обучения на приемни семейства от ОЦПГ в гр.София

Предстоящи обучения на приемни семейства от ОЦПГ в гр.София

ОБУЧЕНИЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Все повече нараства броя на семействата, които се интересуват от приемна грижа

и са готови да бъдат наши партньори в предоставянето на алтернативна грижа за децата, настанени в специализирани институции.

През месец юли стартират две обучения на кандидат - приемни родители – на професионални приемни родители в гр. София, в което участие ще вземат шестима кандидати и на доброволни приемни родители в гр. Костенец, в което ще се включат четирима кандидат-приемни родители. Обученията се извършват от социални работници от Областен център по приемна грижа – София, които имат опит в предоставянето на услугата приемна грижа и са преминали специално обучение за обучители.