Предстои супервизия на обучителите по резилианс

Предстои супервизия на обучителите по резилианс

От мецец февруари  2007 година ИСДП организира обучения по резилианс, последното от които ще се състои в град Нови Пазар на 24 и 25 март 2007 година.След приключване на цикъла от обучения,  на 17, 18 и 19 април ще се проведе групова супервизия на специалистите, които бяха водещи на обученията. Супервизори ще бъдат Мишел Монсьо и Стефан Ванистендал,  които подготвиха групата обучители през 2006-та година.