Предстои провеждане на Съвет на потребителите в ЦОП, София

Предстои провеждане на Съвет на потребителите в ЦОП, София

 

Съветът на потребители се провежда няколко пъти в годината в Центровете за обществена подкрепа на ИСДП. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги.

 

Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие между отделните участници.

В съвета участват деца и родители, ползващи или ползвали услугите на ЦОП, както и различни специалисти, предоставящи социални услуги, партньори.

Функциите на съвета са свързани с това :

  • да осигури и приобщи  участието на широк кръг представители пряко  ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги ;
  • да служи като  форма на отворен  диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността ;
  • да осигури условия за изразяване на  мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца както и за обмен на информация;
  • създаване на подкрепяща мрежа за работата на центъра и участие в живота на центъра.

Тази година приоритетно Съветите ще се проведат под мотото на темите за „Юношеството – криза или възможности” и „Ролята на бащата”. Те са изведени от нуждите на клиентите на ЦОП, както и от приоритетите на ИСДП за подкрепа на младежи във висок риск и подкрепа на функцията и ролята на бащата в грижите за детето.         

 

Дата и час и място  на провеждане на съвети през първото полугодие:

  •  На 24.04.2015г. от 16.00ч.  ЦОП „Надежда”, ж.к.”Надежда”, ул.”С.Филаретов” № 23. Тема: „Юношеството – криза или възможности”  
  •  На 24.04 от 16 и 30ч. ЦОП „Славейков” зала № 10. Тема: „Ролята на бащата”

 

 

Заповядайте! Очакваме ви!