Предстой информационна кампания в гр. Самоков

Предстой информационна кампания в гр. Самоков

На 11.08.2010 г. в гр. Самоков представители на Oбластен център по приемна грижа към Институт по социални дейности и практики/ИСДП/ съвместно със социални работници от Отдел „Закрила на дете"

проведоха кампания за разпространение на рекламни брошури и флаери за приемна грижа. Рекламните материали бяха раздадени пред магазин „Била".

В „Сарафовата къща" на 20.08.2010 г от 18.00 ч в рамките на празниците на града ще бъдат раздадени рекламни материали за предстояща информационна среща по приемна среща, която ще се състой на 24.08 2010 г в общината на гр. Самоков.