Представяне на проекти на ИСДП, свързани с развитието на приемна грижа в България

Представяне на проекти на ИСДП, свързани с развитието на приемна грижа в България

Социален работник от Центъра за обществена подкрепа, на ул."Пиротска„ №175 участва в работна среща, проведена на 1.03.2010 г., в Държавната агенция за закрила на детето.

 

Срещата бе организирана за представяне на 3 проекта на ИСДП, свързани с развитието на приемната грижа в България. Проектите включват създаването на областен център по приемна грижа, който разполага с екип от специалисти, готови да поемат целия процес по реализиране на услугата – информационни кампании, оценка, обучение, подкрепа и продължаващо обучение на доброволни и професионални приемни родители; трансфер на френския опит относно квалифицирането на професионалните приемни семейстава; проучване на нагласите към приемната грижа в България и идентифициране и разпространение на утвърдени добри практики по прилагането и.