Представител на Институт по социални дейности и практики – София посети гр. Ниш, Сърбия.

Представител на Институт по социални дейности и практики – София посети гр. Ниш, Сърбия.

 

ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА- ПЕРНИК
Перник 2300, Общински младежки дом, ет.2, ст. 4 и 5, тел: 076/588612
e-mail: sapi_pernik@abv.bg

Представител на Институт по социални дейности и практики – София посети гр. Ниш, Сърбия.

     Поканата бе от страна на колегите от гр. Ниш. Целта на посещението беше запознаване със социалните услуги за деца и семейства и създаване на нови  контакти.  Представителят ни посети Център за семейно настаняване и осиновяване – гр. Ниш;     Дневен център за деца, младежи и възрастни с умствено изоставане – гр. Ниш; Приют за деца на улицата – гр. Ниш; Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - гр. Алексинац; Дружество за развитие на деца и младежи - ,,Отворен клуб“ – гр. Ниш.
     От двете страни бяха споделени добри практики, както и трудности в работата с деца и семейства. Акцентът бе поставен върху бъдещото сътрудничество между двете държави – България и Сърбия, с цел подобряване качеството на предлаганите услуги.