ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА 14-18 Г. В УМЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВИДЕО И АУДИО СЪДЪРЖАНИЕ”

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА 14-18 Г. В УМЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВИДЕО И АУДИО СЪДЪРЖАНИЕ”

Задание за  предоставяне на услуга

„Обучение на деца 14-18 г. в умения за изготвяне на видео и аудио съдържание”

Проект Фокус

“FOCUS – working together for children in criminal proceedings” (номер на проекта 878556) по програма “Права, равенство, гражданство” на ЕК

Местоположение: България

Обект на процедурата: предоставяне на услуга „Обучение на деца 14-18 г. в умения за изготвяне на видео и аудио съдържание”

Продължителност:  септември 2021-декември 2021 г.

Очакван обхват: Провеждане на уъркшопи четири пъти месечно с група от 10 деца на възраст 14-18 г в сградата на Център за обществена подкрепа «Славейков», ул. Пиротска 175 или в централния офис на ИСДП, в периода 01,09-30.11.2021 г, общо 12 уъркшопа и подпомагане на децата да изработят поне 2 кратки видеоматериала по темата за децата и наказателните съдебни процедури

Основание за заданието: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ” ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛУЧЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, чл. 6, ал. 1, т. 3 „публичен избор”

Дата на публикуване: 09.08.2021 г.

Пълния текст на заданието може да прочетете в прикачените файлове.