Предоставя се информация относно професионалната приемна грижа в някои Бюра по труда в София

Предоставя се информация относно професионалната приемна грижа в някои Бюра по труда в София

  Продължава сътрудничеството между Областния център по приемна грижа в град София  и Дирекции бюро по труда. Всеки ден, от 10.00 до 12.00ч., представител на ОЦПГ предоставя на място информация относно професионалната приемна грижа.

Безработните лица могат да се обърнат към наш служител – всеки понеделник на територията на Д"БТ" – Възраждане, всеки вторник – Д"БТ" – Люлин, всяка сряда – Д"БТ" – Изток и всеки петък – Д"БТ" – Сердика.