Празник по случай със „Световния ден за борба с детския труд" се отпразнува в КСУДС - Пазарджик

Празник по случай със „Световния ден за борба с детския труд

На 14.06.2010г. в КСУДС гр. Пазарджик се проведе празник свързан със „Световния ден за борба с детския труд" в него участваха около 25 деца от Пазарджик и региона.

 

Целта на празника беше още веднъж да насочим вниманието на обществеността към проблемите на децата и по-тясно негативите свързани с „Детския труд".

Имаше кратко приветствие от единия водещ към участниците в празника, след което две от децата участващи в празника прочетоха два от разказите, написани ни по време на информационните срещи на тема „Не, на детския труд", които се състояха в училищата в с. Огняново /ОУ „Отец Паисий"/ и с. Черногорово /Прогимназия „Асен Златаров"/

На изкуствено създадена стена участниците в празника изписаха „От какво се нуждаят децата", след което водещите унищожиха написаното от децата и те имаха възможност да споделят „Как се чувстват, ако самите те нямат тези неща". След това направихме дискусия с децата за липсите в живота на работещото дете.

Участниците по групи изработиха постери по снимки на деца въвлечени в тежки форми на детски труд, на които написаха „Вредите от детския труд" , като част от тях украсиха постерите си с мрачни и тъжни картини. Децата ги залепиха на голяма подвижна стена, зад която имаше наредени детски играчки, материали за рисуване, игри. Участниците бяха помолени да скъсат и тези постери, след което отворихме вратите и направихме предела между това „Какво имат работещите деца и какво всъщност трябва да имат децата".