Празник по повод Международния ден на детето - 1ви юни

Празник по повод Международния ден на детето - 1ви юни

Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето"/ОЗД/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, гр. Пазарджик организираха тържество по повод Международния ден на детето – 1-ви юни.

На тържеството присъстваха деца ползващи социалните услуги на община Пазарджик. То се проведе на 01.06.2011 г. от 14ч. в сградата на КСУДС. В програмата благотворително се включи куклен театър „Вещиците", към сдружение „Магия", който изнесе куклено представление. В организирането на занимателните дейности с децата наши партньори бяха младежки парламент към Общината, студенти – доброволци, танцов състав „Илюжън" и музикална група „Венжънс".

Официално поканените гости на събитието поднесоха поздравителен адрес.

КСУДС и О"ЗД" осигуриха лакомствата, а Община Пазарджик от името на кмета – г-н Тодор Попов подари торта на децата по повод празника им. В добро настроение и забава премина целия празник.