Празник на приемната грижа в ОЦПГ-София

Празник на приемната грижа в ОЦПГ-София

Областен център по приемна грижа - София организира пролетен празник на приемната грижа. Идеята е приемните семейства и техните биологични и настанени деца заедно с приятели и близки да прекарат приятен ден,

изпълнен с веселие и игри, да поговорят неформално за ежедневието си и за важните неща в живота. В същото време празникът ще допринесе за популяризиране на услугата „Приемна грижа", за създаване на общност на приемните семейства, в която да имат възможност за подкрепа, за споделяне на радости и тревоги при отглеждането на приемните деца.

Празникът ще се състои на 26 март /събота/ от 10.30ч. в Център за обществена подкрепа. Адрес: гр. София, ул. „Пиротска" 175. Телефон за контакти: 02/920 42 38.